Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi bildirimi Son gün 08.11.2015

“Bilindiği üzere, toprak kirliliğin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların tespit edilmesi, kirlenmiş sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemeyi amaçlayan “Toprak tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Toprak kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğin “Geçiş Hükümleri” başlıklı GEÇİCİ 1. Maddesi “8inci maddenin birinci fıkrasına göre EK-2. Tablo 2de yer alan faaliyetleri yürüten mevcut faaliyet sahipleri en geç üç ay içerisinde Ek-3’te yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formunu Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde doldurarak il müdürlüğüne bildirir.” Hükmü gereğince yönetmeliğe tabi işletmelerin özellikle kimyasal madde işleme, depolama tesisleri başta olmak üzere 08.09.2015 tarihine kadar Faaliyet Ön Bilgi Formunu Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde doldurarak il müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemine veri girişinin yapılabilmesi için;

1.aşama:

1- Çevre Bilgi Sistemi’nde (http://online.cevre.gov.tr/) işletmenize tahsis edilmiş bir kullanıcı adı ve parolanız yok ise başvuru yapmanız, var ise ek uygulama başvurusu yapmanız gerekmektedir.
2- Kullanıcı adı ve parolanız yok ise yeni kayıt başvurusu yapmanız için Bakanlığın http://online.cevre.gov.tr/ adresinden kayıt başlangıç bölümünden Kurumunuzun bilgilerini doldurmanız,
3- Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi uygulamasını seçmeniz,
4- Buradan alınan Başvuru Formu çıktısı ile Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekmektedir.
5- İl müdürlüğüne sunulan başvuru formu onaylandıktan sonra işletmenize formda belirtilen mail adresine gönderilen kullanıcı adı ile şifrenin sisteme girilmesi sonrasında Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde Faaliyet Ön Bilgi Formu doldurulabilecektir.

2.aşama:

1- Faaliyet Ön Bilgi Formunuz Bakanlığın http://online.cevre.gov.tr/ adresinde Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi üzerinden doldurulmalıdır.
2- Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi üzerinden Faaliyet Ön Bilgi Forumunun doldurulması tamamlandığında sistem tarafından verilen “form no” bilgisi, tesis yetkilisi tarafından her sayfası imzalanmış Faaliyet Ön Bilgi Formu, formun doldurulması sırasında tesisin bulunduğu alanın seçilmesiyle oluşturulan çizimin “KML” uzantılı dosyasının bulunduğu CD (Sisteme eklenen KML uzantılı dosya faaliyet sahasını alan olarak (poligon) göstermelidir), zorunlu belge olmayan Kapasite Raporu ve Vaziyet Planıını sisteme eklenmişse dilekçe ekinde olmalıdır.
3- Formu doldururken Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi’nde Sıkça Sorulan Sorular bölümünden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda alan 08.09.2015 tarihine kadar Faaliyet Ön Bilgi Formunu Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde doldurarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gerekli müracaatın yapılması gerekmektedir.”