21.11.2013 tarihinde yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci ve 16 ncı maddeleri kapsamında Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olup,çevre görevlisi belgesi almak isteyenler için “Çevre Görevlisi Eğitimleri” düzenlenecektir. (Bu eğitimler mevcut çevre görevlileri için vize eğitimi değildir. )

Eğitime katılabilecek Çevre Görevlisi adaylarında aranılacak nitelikler; Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi (a) fıkrasında belirtildiği gibi ; “a) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya Çevre Mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre mevzuatı konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak.” tır.

-Söz konusu Çevre Görevlisi Aday Eğitimi; uzaktan eğitim şeklinde yapılacak olup,  başvurular internet üzerinden yapılacaktır.

-Eğitime katılacak adaylarınÇevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmaları veya Çevre Mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmaları gerekmektedir.

-Eğitime katılım formlarında mezun olunan üniversite adı, mezuniyet tarihi, iletişim bilgileri bulunacak olup,  bunların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

-Eğitime alınacak adaylarda, adayların mezuniyet tarihi göz önüne alınarak sıralama yapılacak ve mezuniyet tarihi önce olan adaylara öncelik verilecektir.

-Adaylar, online uzaktan eğitim portalı üzerinden gruplar halinde eğitime alınacaktır.

-Eğitim süresi 15 gün ile sınırlanacak, bu süre sonunda online uzaktan eğitim portalı kapatılacaktır. Adaylar 15 gün içerisinde sisteme giriş yaparak eğitimi tamamlamak zorundadır. Bu süre içerisinde eğitimi tamamlamayan adaylar eğitim haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

-Eğitimi tamamlayan adaylara elektronik olarak e-sertifika düzenlenecektir. Eğitimi tamamlayarak sertifikasını alan adaylar, Çevre Görevlisi Belgesialmak için Bakanlığımız izin lisans yazılım portalı üzerinden e-imza ile elektronik olarak başvuru yapacaklardır.

“Çevre görevlisi uzaktan eğitim ücreti” 100 TL olup, Eğitim Ücreti Türkiye Halk Bankası A.Ş. de açılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KUTA hesabı 113 nolu kaleme yatırılacaktır.

Çevre Görevlisi Adayları için uzaktan eğitim başvuruları 22.08.2016 ile 16.09.2016 tarihleri arasında http://uzaktanegitimbasvuru.csb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.